Кои сме ние
Quattro Computers е лидер за дистрибуирање на најсовремените компјутерски алати. Quattro Computers, како приватна фирма ви нуди компјутерски системи, сервисрање на компјутери, вмрежувања, како и многу други комјутерски услуги во зависност од потребите на клиентите.

Quattro Computers, е основана во 2002 како мало претпријатие, наредните 6 години од основањето, со напорна работа се воздигнува во една од најзначајните компјутерски центри во регионот на Тетово, Гостивар, Скопје и други градови во Македонија.

Пазарот на Quattro Computers денеска го сочинуваат значителен број на разни претпријатија, почнувајќи од семејни употребувачи, продолжувајќи со бизнисмени, образовно-едукативни и политички центри, невладини организации, како и многу други компании. За да ја исполнува побарувачката на пазарот, како и да ги исполнува барањата на клиентите, Quattro Computers има ангажирано професионални обучувани екипи, кои имаат способност за организирање, менаџирање и комунукација со клиентите. За да биде во тек со времето во аспект на најновите технологи, Quattro Computers соработува со познати партнери и брендови, како што се: Microsoft, HP, Dell, Cisco, Nexons, Panasonic, LinkSys, Samsung, Canon и други.

Професионализмот и експертизата се круцијални особини на ова претпријатие, како две важни фактори кои и дават капацитет да гради квалитетен и флексибилен сервис. Основна цел на ова компанија е надоврзувањето на квалитетот на продуктите со задоволството на клиентите.

Мисијата на Quattro Computers
Мисијата на Quattro Computers е континуираниот стремеж да се разбират потребите на своите клиенти и воедно исполнувањто на истите. Исто така, како цел и дејност на ова компанија е обидот за да се носат најсовремените технологии во нашиот пазар.

Визијата на Quattro Computers
Визијата на Quattro Computers е растот на својот бизнис потенцијал, проширување на својата дејност и надвор од државата, како и совршување на својот квалитет, услуга и креативитет.