За нашата компанија и визија

Quattro Computers е лидер за дистрибуирање на најсовремените компјутерски алати. Како приватна фирма ви нуди компјутерски системи...
Производите кои ви ги нудиме

Quattro Computers нуди различни компјутерски производи како: компјутер, преносни компјутери, галантерија, принтери, ТВ и др...
Сервис за вашиот компјутер

Професионализмот и експертизата се круцијални особини, како две важни фактори кои и дават капацитет да гради флексибилен сервис...