Klientët tonë të respektuar

Duke u nisur nga ajo se, Quattro Computers ka një gamë të gjërë klientësh të të gjitha sferave dhe grupmoshave, si konsumator më të përhershëm dhe periodike janë:

Institucionet Publike:
• Posta e Maqedonisë, Shkup
• Departamenti i Gjeodezisë ''Geoinxhinering'', Tetovë
• Shtëpia e Shëndetit, Tetovë
• Komuna e Tetovës
• Komuna e Bervenicës
• Ndërmarrja Publike Komunale

Institucionet edukative
• Universiteti Shtetëror i Tetovës
• Universiteti i Evropës Juglindore
• Teatri i Tetovës
• Qëndra e Kulturës, Tetovë

Kompanitë private:

• Kompania "Ecolog" Tetovë
• Ferma ''Vezë Sharri'' fsh.Trebosh, Tetovë
• Fabrika e sallamës ''Lecker'', Tetovë
• Kompania për Planifikim dhe Gjeodezisë ''Geosystem''
• Kompania për ndërtim ''Moding''
• Western Union, Shkup si dhe institucione, organizata dhe kompani të ndryshme.

Stafi punues i Quattro Computers
Ekipi punues i Quattro Computers karakterozohet me shkathtësi, vigjilencë dhe profesionalizëm në sferën e shkencave kompjuterike, ekonomike dhe të financave.