Disa fjalë për kompaninë tonë

Quattro Computers është lider dhe distributor i pajisjeve më bashkëkohore kompjuterike. Si kompani private, Quattro siguron sisteme kompjuterike...
Produktet që ne i ofrojmë

Quattro Computers ofron produkte të ndryshme kompjuterike si: kompjutor, laptop, pajisje rrjeti, galanteri, shtypës, TV, materiale harxhuese etj...
Servisim i kompjuterit tuaj

Ekspertizmi dhe profesionalizmi i Quattro janë dy faktorë që i japin kompanisë kapacitetin për të ndërtuar një shërbim kualitativ dhe fleksibil...